Trapper

Nor Element er Norges største produsent av betongtrapper. Fabrikken startet opp allerede i 1938, da under navnet «Bygg og Teknikk». Vi leverer trapper i ulike type varianter, herunder rettløp, sving og spiral. Vi støper også trapper med ulike former for matriser og mønstre. Alle trapper kan leveres i grå betong, klar for overflatebehandling på byggeplass, eller med terrasso, slipt betong eller belegg. Ved levering i grå betong, kan trinnmarkeringer støpes inn før monteringpå byggeplassen.

Alle våre betongtrapper prosjekteres av våre konstruktører, og tilpasses til hvert enkelt prosjekt. Vi har også utviklet en løsning for innfesting av elementer som ivaretar krav til brannsikring og støyreduksjon. Disse kan leveres skjult i elementene. Det gjør at sjakter kan støpes ferdig før selve trappen heises inn. Alternativt kan det leveres parallelt med fremdrift på byggeplassen.