Fabrikkproduksjon

0 Posted by
Posted in Uncategorized

Prefabrikkert elementproduksjon innebærer at vi flytter byggeplassen inn undertak. På den måten oppnås en stabil og god kontroll på armering og støping,uavhengig av vær og vind. Andre fordeler er økt standardisering av løsninger,som både gir bedre kvalitet og økt lønnsomhet i prosjektene. Det viktigsteargumentet for fabrikkproduksjon av elementer, er imidlertid fremdriften iprosjektet; mens det fundamenteres på byggeplassen, støper vi elementene påfabrikk, og bidrar deretter i oppføringen av selve bygget.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>